+420 222 314 458 Ackermann & Partners s.r.o. Sokolovská 131/86 186 00 Praha - Karlín Česká republika

Nezbytné dokumenty pro vízum Kontrola stavu objednávky

Vízum do Ruska. Potřebné dokumenty

  Bezplatná zákaznická podpora
Po-Ne 8.00-20.00 hod.+420 601 331 818

Pro vyřízení Vaší žádosti o vízum do Ruska potřebujeme:

1. Originál cestovního pasu platný min. 6 měsíců po skončení platnosti nově uděleného víza do Ruska. Pas musí mít nejméně jednu volnou dvojstránku, tzn. bez jakýchkoliv razítek nebo víz.

2. 1x barevná průkazová fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm na BÍLÉM pozadí se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy. Foto nesmí být starší více než 6 měsíců. AKTUÁLNÍ POŽADAVKY na fotografie pro vyplnění žádosti

3. Kopii smlouvy o uzavřeném a zaplaceném cestovním pojištění (dále jen CP) platné pro celé území Ruské federace. V případě jednovstupového víza je NUTNÉ doložit tuto kopii na celou dobu plánované platnosti ruského víza. U vícevstupového víza je možné doložit kopii smlouvy o CP pro plánovaný první vstup. CP musí obsahovat jméno a příjmení pojištěné osoby, datum narození, číslo pojistné smlouvy, lhůtu platnosti pojištění a také teritoriální platnost pro celý svět nebo celé území Ruské federace, limity v případě pojistné údálosti, razítko + podpis pověřené osoby. V případě CP k platebním kartám je nutné doložit potvrzení z dané banky, že je k platební kartě, platné od - do je sjednáno cestovní pojištění. V případě rámcové firemní smlouvy je třeba doložit potvrzení od zaměstnavatele, že CP se vztahuje i na danou osobu.

4. Vízový formulář, potřebný k žádosti o ruské vízum, vyplníme za Vás. (Pro Vaši informaci je formulář k vidění, případně i vyplnění na visa.kdmid.ru  v požadovaném ruském nebo anglickém jazyce.)

5. Kopii dvojstránky cestovního pasu s fotografií (je možné odeslat i emailem jako součást online objednávky). V případě, že nám budete potřebné dokumenty pro vízum zasílat pouze elektronicky, budeme Vám účtovat jednorázový poplatek za tisk těchto dokumentů ve výši 17 Kč,- bez ohledu na počet tištěných stránek. 

6. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vaši žádost můžeme začít zpracovávat až po obdržení všech nezbytných podkladů pro vízum jak výše uvedeno. Vámi vybraná lhůta (termín vyhotovení víza) tedy začíná běžet dnem obdržení těchto podkladů osobně nebo elektronicky na visa@crc-holding.cz. POZOR: Od 01.01.2024 se termíny vyřízení žádostí o vízum mohou výrazně prodloužit. Více info zde.

7. V případě osobní navštěvy naší kanceláře uvádějte na recepci název společnosti "Ackermann & Partners s.r.o.". Děkujeme.

8. Množství informací nově naleznete na našem novém webu https://www.europe-online.cz

Dále je nutné:

1. Uhradit fakturu, kterou obdržíte ihned po doručení všech potřebných dokladů pro vyřízení Vaší žádosti. Preferujeme platbu bankovním převodem. Hotovostní platba je možná pouze při podání žádosti v naší kanceláři.

2. IHNED po obdržení ruského vstupního víza provést kontrolu správnosti údajů (číslo pasu, národnost, pohlaví, druh a platnost víza, atd.). Na pozdější upozornění nebude brán zřetel. 

Důležité doplňující vízové informace: 

a) Ruské vízum vydává pouze Konzulární oddělení při Velvyslanectví Ruské federace a jeho vydání je zpoplatněno nezdanitelným konzulárním poplatkem ve výši 1020 Kč. Ke konzulárnímu poplatku si Ackermann & Partners s.r.o. neúčtuje žádné další poplatky. Ackermann & Partners s.r.o. zajišťuje pro klienty nezbytné administrativní práce nebo konzultační a kurýrní služby spojené s vyřízením a podáním žádostí o vízum nebo zastupování klienta na Konzulátu Ruské federace. Ceny za servisní práce jsou obsaženy v jednotlivých objednávkách u vybraných služeb. Veškeré formuláře potřebné pro vydání víza jsou klientům poskytovány zdarma. Ackermann & Partners s.r.o. je oficiálním smluvním partnerem Ruského vízového centra. Ruské vízové centrum je výhradním partnerem Velvyslanectví Ruské federace v České republice.

b) Všechny dokumenty potřebné k podání žádosti o vízum do Ruska je nutné doručit či zaslat (poštou doporučeně, EMS, DHL, kurýrem) na adresu Ackermann & Partners s.r.o., Office Center Zirkon, Sokolovská 86, 2. patro, 186 00 Praha 8 - Karlín, minimálně jeden (1) den před předpokládaným podáním žádosti o vízum. Cestovní doklad si následně můžete vyzvednout v naší kanceláři osobně nebo v  zastoupení nebo Vám pas můžeme zaslat tzv. cenným psaním. Službu EMS, DHL anebo kurýra si hradí klient. Upozorňujeme, že v případě požadavku na zaslání vyhotovených dokladů klienta zpět jako cenné psaní, může být v závislosti na službách České pošty, termín dodání až 72 hod. V případě využití služby EMS, může být termín dodání až 48 hod. Žádáme proto naše klienty, aby s touto eventualitou kalkulovali při výběru doby zpracování svých požadavků.

c) Falešné dokumenty a dotazníky s nepravdivými údaji budou mít za následek zamítnutí žádosti o ruské vízum, nebo i zákaz vjezdu do Ruska. Udělení víza plně záleží na rozhodnutí Konzulátu Ruské federace. V případě zamítnutí udělení víza do Ruska konzulárním úřadem jsou všechny konzulární i servisní poplatky nevratné. 

d) Ceny pro občany ze zemí EU, včetně tzv. třetích zemí se mohou lišit v návaznosti na výši konzulárního poplatku. Pro více informací nás kontaktujte, prosím.

e) REGISTRACE V RUSKU: Podle zákona o pobytu cizinců na území Ruska je bezpodmínečně nutné, aby se cizinec při své cestě do Ruska a pobytu delším jak 7 pracovních dnů zaregistroval. Registrační povinnost v Rusku má vždy přijímající organizace, osoba či ubytovací zařízení v Rusku. Pokud bydlíte např. v hotelu, registraci za Vás plní hotel. Pokud bydlíte u soukromé osoby, zaregistrovat Vás musí tato osoba nebo oprávněná k tomu zvoucí společnost. Registrace je dokument oznamující příjezd cizince na místo pobytu. Vyplněním příslušného formuláře na ruské poště (a zaplacením poplatku) je splněna povinnost registrace. Navrácená spodní část potvrzeného formuláře je toho důkazem. Doba pobytu na území Ruské federace nesmí u všech druhů ruských víz, s výjimkou pracovních a studijních, přesáhnout 90 dní během půl roku (180 dnů).

f) Klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři společnosti Ackermann & Partners s.r.o. IČ: 09829270 pro nezbytné úkony při zajišťování klientem požadovaných služeb. Tento souhlas klient uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu pěti (5) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je klient vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

g) Objednávku neboli Žádost o vydání ruského víza doporučujeme posílat s předstihem. Ušetříte tak zbytečné výdaje za expresní konzulární poplatky. Žádost o ruské vízum za Vás můžeme podat však nejdříve 3 měsíce před požadovaným datem platnosti ruského víza. Tato daná doba platí pro podání žádostí o vízum do Ruska na všech Konzulárních odděleních v České republice. 

h) Zasláním objednávky Klient stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zobrazeny na webových stránkách Ackermann & Partners s.r.o.

i) Informace o pracovní době Velvyslanectví Ruské federace v České republice, resp. konzulárních oddělení naleznete na webové stránce https://czech.mid.ru/cs_CZ/contacts.

Elektronické podání žádosti o vízum do Ruska zde:

Žádost o vízum (objednávku) vytvoříte postupným zadáváním potřebných údajů formou výběru z nabídky níže. 

Uvedené ceny jsou vč.DPH a obsahují i zvací dopis (pozvání) nebo turustický voucher.