+420 222 314 458 CRC Holding s.r.o., Office Center Zirkon Sokolovská 131/86 186 00 Praha - Karlín Česká republika

Nezbytné dokumenty pro vízum Kontrola stavu objednávky

Zpracování osobních údajů

Naše společnost CRC Holding s.r.o. má zavedeny veškeré odpovídající normy týkající se bezpečnosti technologií a operací, aby mohla zajistit ochranu všech informací poskytnutých našimi klienty nebo návštěvníky webových stránek před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněnou úpravou či zničením.

CRC Holding s.r.o. je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00062315. Společnost také splňuje podmínky GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Od našich klientů získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy a další informace nezbytné pro poskytování našich služeb. Takto získané osobní údaje a informace se používají pouze k účelům, pro které byly poskytnuty.
Zpracování osobních údajů a dalších poskytnutých informací se provádí automaticky nebo manuálně společností CRC Holding s.r.o. 

Nezbytné osobní údaje také poskytujeme Velvyslanectví Ruské federace, které jako jediné může udělit vízum na základě žádosti klienta prostřednictvím naší společnosti. V některých případech osobní data předáváme také společnosti VFS Global Czech s.r.o. jakožto výhradnímu zpracovateli osobních údajů pro Velvyslanectví Ruské federace v ČR. 
Vaše jméno, příjmení a adresu využíváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje jsou používány pouze k omezeným účelům.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona. Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou. 
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím.

Kontaktujte nás