+420 222 314 458 Ackermann & Partners s.r.o. Sokolovská 131/86 186 00 Praha - Karlín Česká republika

Nezbytné dokumenty pro vízum Kontrola stavu objednávky

Zpracování osobních údajů

Naše společnost Ackermann & Partners s.r.o. má zavedeny veškeré odpovídající normy týkající se bezpečnosti technologií a operací, aby mohla zajistit ochranu všech informací poskytnutých našimi klienty nebo návštěvníky webových stránek před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněnou úpravou či zničením.

Ackermann & Partners s.r.o. je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00062315. Společnost také splňuje podmínky GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Od našich klientů získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy a další informace nezbytné pro poskytování našich služeb. Takto získané osobní údaje a informace se používají pouze k účelům, pro které byly poskytnuty.
Zpracování osobních údajů a dalších poskytnutých informací se provádí automaticky nebo manuálně společností Ackermann & Partners s.r.o.

Nezbytné osobní údaje také poskytujeme Velvyslanectví Ruské federace, které jako jediné může udělit vízum na základě žádosti klienta prostřednictvím naší společnosti. V některých případech osobní data předáváme také společnosti VFS Global Czech s.r.o. jakožto výhradnímu zpracovateli osobních údajů pro Velvyslanectví Ruské federace v ČR. 
Vaše jméno, příjmení a adresu využíváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje jsou používány pouze k omezeným účelům.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona. Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou. 
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím.