+420 222 314 458 Ackermann & Partners s.r.o. Sokolovská 131/86 186 00 Praha - Karlín Česká republika

Nezbytné dokumenty pro vízum Kontrola stavu objednávky

CRC Holding - Nařízení vlády ČR

Vážení klienti, v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona


VLÁDA ZAKAZUJE:

s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

V souladu s tímto nařízením musí být naše provozovna do 24. března 2020 do 6:00 UZAVŘENA.


Veškeré dotazy na vyřizování stávajících nebo nových objednávek směřujte na tel: +420 601 331 818 nebo e-mail visa@crc-holding.cz.  Veškeré přijaté objednávky jsou v procesu vyřizování na konzulárním oddělení Velvyslanectví Ruské federace.

Podle stávajících informací z konzulárního oddělení RF zpracování žádostí o víza do Ruska není pozastaveno a víza budou vyhotovena. Stejně tak dále můžete využívat k podání žádostí o víza náš ONLINE systém. Potřebné dokumenty však dočasně přijímáme pouze poštou nebo kurýrem. Je však pravděpodobné, že z důvodů výše uvedených dojde ke zpoždění oproti původně plánovaným termínům vyhotovení víz. Předpokládáme, že v průběhu nejbližších dní obdržíme upřesňující informace, které ihned zveřejníme na našich stránkách www.ruskaviza.cz

Vlastislav Mach, CRC Holding s.r.o.