+420 222 314 458 Ackermann & Partners s.r.o. Sokolovská 131/86 186 00 Praha - Karlín Česká republika

Nezbytné dokumenty pro vízum Kontrola stavu objednávky

Cestovní pojištění pro vízum do Ruska

Ruské vízum bude vydáno jeho žadateli pouze a jen na základě předložení správného CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ a samozřejmě i dalších doplňujících dokumentů, které jsou k vyřízení daného víza nezbytné. Potvrzení o cestovním pojištění, která nebudou splňovat NÍŽE uvedené požadavky, nemohou být, bohužel, od žadatele přijata.

Co všechno musí obsahovat cestovní pojištění (CP) pro vyřízení víza do Ruska?

 1. Jméno a příjmení pojištěné osoby
 2. Datum narození pojištěné osoby
 3. Číslo pojistné smlouvy
 4. Doba platnosti CP musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového a dvouvstupového víza). V případě mnohovstupového víza je dostačující předložit pojistku pouze pro první vstup.
 5. Územní platnost (celý svět, Ruská federace)
 6. Podpis a razítko pojistitele
 7. V případě CP k platebním kartám je nutné doložit kopii přední strany karty a také potvrzení z dané banky, že je k platební kartě sjednáno cestovní pojištění. V případě rámcové firemní smlouvy je třeba doložit potvrzení od zaměstnavatele, že CP se vztahuje i na danou osobu.

Pro případné otázky k ujasnění správnosti Vašeho cestovního pojištění ve věci vyřízení ruského víza volejte +420 222 314 458 nebo pište na mail: visa@crc-holding.cz

Tým CRC


Další doplňující dokumenty k cestovnímu pojištění (CP), které jsou potřebné pro vyřízení ruského víza:

 • Originál cestovního pasu platný min. 6 měsíců po skončení platnosti nově uděleného víza do Ruska. Pas musí mít nejméně jednu volnou dvojstránku, tzn. bez jakýchkoliv razítek nebo víz.
 • 1x barevná průkazová fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm na BÍLÉM pozadí se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy. Foto nesmí být starší více než 6 měsíců.
 • vízová anketa Ruské federace (stáhnout zde) - vytisknout a pouze podepsat. Vízový formulář na visa.kdmid.ru v požadovaném ruském nebo anglickém jazyce vyplníme za Vás.
 • Kopii dvojstránky cestovního pasu s fotografií