+420 222 314 458 CRC Holding s.r.o., Office Center Zirkon Sokolovská 131/86 186 00 Praha - Karlín Česká republika

Nezbytné dokumenty pro vízum Kontrola stavu objednávky

Elektronické vízum do Ruska e-vízum

Vážený kliente,

níže Vám poskytujeme aktuální informace na téma e-vízum do Ruska, jak byla zveřejněna serverem Ministerstva zahraničních věcí ČR a Generálním konzulátem v Petrohradě.

My k tomuto doplňujeme, že veškeré ostatní druhy ruských víz tzn. turistické, služební (všechny druhy), humanitární, pracovní atd. zůstávají v platnosti a Vy je u nás můžete získat standadním způsobem (CENÍK SLUŽEB). Elektronické vízum bez poplatků má oproti "klasickému vízu" řadu omezení a je primárně určeno pro jednen vstup s časovým omezením pouze do 8 dnů pobytu v Kaliningradské nebo Leningradské oblasti, tzn. že cestující nesmí tuto oblast opustit. O e-vízum je možné požádat nejdříve 20 dnů před termínem platnosti víza. Vízum má platnost 30 dnů. Pobývat v oblasti ale můžete pouze 8 dnů po dobu platnosti víza a jeden vstup.

e-vízum - jeho hlavní výhodou je bezplatné vyřízení a zajistíte si ho sami do 4 kalendářních dnů (vč. víkendů a svatků).  Pokud budete potřebovat s podáním žádosti o e-vízum pomoci nebo poradit, obrat'te se na naši zákaznickou podporu +420 601 331 818 (Po – Ne 8:00 az 22:00 vč. svatků). e-vízum Vám můžeme na Vaší žádost i zprostředkovat za poplatek 300 Kč. Postačí k tomu jen vyplnit elektonický formulář (níže) a zaslat nám e-mailem Vaší fotografii ve formátu jpg. (viz info foto) nebo využít naší služby fotoservis

Nevýhodou naopak je, že jakákoliv chyba ve vyplněné žádosti (překlep, nepravdivý údaj apod.) může mít za následek nevpuštění na území vybraných oblastí Ruska (hraniční přechody), nebo i deportaci (letiště), jak uvádí ve své reportáži německá stanice DW (Deutsche Welle).

Pro ostatní uzemí Ruska platí nadále klasická vízova povinnost, tj. "klasické vízum", které se standardně lepí do cestovního dokladu. Více informací naleznete na tomto webu v části Vízum do Ruska

Výjimkou, kdy je možno vycestovat na tzv. e-vízum,  je tedy pouze Kaliningradská a Leningradská oblast.


Elektronické ruské vízum bez poplatků pro návštěvy Kaliningradské oblasti, města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti

Generální konzulát ČR v Petrohradu (Sankt Peterburgu) informuje, že od 1. července 2019 na specializovaných webových stránkách MZV Ruské federace na adrese http://electronic-visa.kdmid.ru/ mohou občané České republiky vyřizovat jednorázová obchodní, humanitární a turistická víza ve formátu elektronického dokladu (elektronická víza pro návštěvu Kaliningradské oblasti). Od 1.října 2019 je tato možnost rozšířena o získání stejného typu víza i pro město Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradskou oblast.

Elektronické vízum RF se vystavuje zdarma na základě žádosti cizince vyplněné nejpozději 4 dny před plánovaným datem vstupu v elektronické podobě na uvedeném webu MZV Ruské federace s přiloženou digitální fotografií ve formátu elektronického souboru (JPEG). K cestě do RF je nutné také mít s sebou cestovní zdravotní pojištění platné pro území RF po celou dobu pobytu v RF. Žadatel o zmíněné vízum musí také disponovat platným cestovním pasem s platností minimálně 6 měsíců ode dne podání žádosti o udělení elektronického víza RF. V uvedeném pasu musí být  také volné pasové stránky pro pohraniční razítka ruských pasových orgánů.V souvislosti s výše uvedeným Generální konzulát ČR v Petrohradu (Sankt Peterburgu)  upozorňuje občany ČR na skutečnost, že je nutné velice pečlivě vyplnit příslušný elektronický formulář na adrese http://electronic-visa.kdmid.ru/ , protože při nesouladu informací v systému (ve vylněném elektronickém formuláři) a v cestovním dokladu občana ČR, tento občan nebude vpuštěn ruskými pasovými orgány na území RF (ve vyplněném elektronickém formuláři nemohou být překlepy, např. ve jménu, příjmení či čísle cestovního pasu ČR, musí být správně vyplněno datum narození). Nápravu shora uvedeného nelze již učinit na hranicích RF.

Generální konzulát ČR v Petrohradu (Sankt Peterburgu)  upozorňuje občany ČR také na skutečnost, že občané ČR, žadatelé o e-vízum RF, vyplňují do elektronického formuláře (do žádosti o elektronické vízum RF) jejich jméno, resp. jména, a příjmení tak, jak je to uvedeno v čtecí zóně jejich cestovního pasu, která se nachází na dolní straně datové stránky cestovního pasu ČR s fotografií.

Elektronická víza RF se vystavují na dobu 30 dnů ode dne vystavení a s povolenou dobou pobytu na území Ruské federace do 8 dnů ode dne vstupu.

Generální konzulát ČR v Petrohradu (Sankt Peterburgu) zároveň upozorňuje občany ČR na skutečnost, že překročení doby pobytu 8 dnů v Petrohradu nebo v Leningradské oblasti RF nebo v Kaliningradské oblasti RF ze strany občanů členských států EU na základě uděleného e - víza RF má závažné důsledky - těmto občanům je příslušným ruským soudem udělována pokuta ve výši 2000,- RUR, jsou vyhoštěni z RF a také je rozhodnuto o zákazu jejich pobytu na území RF po dobu 5 let (upozorňuje se na skutečnost, že i přílet např. 10 minut před půlnocí do RF se počítá ruskou stranou jako 1 celý den pobytu v RF).

Elektronická víza RF pro návštěvu Kaliningradské oblasti platí pro vstup do Ruské federace a výstup z Ruské federace pouze přes následující hraniční přechody přes státní hranici Ruské federace, které se nacházejí na území Kaliningradské oblasti:

  •  letištní přechod «Kaliningrad (Khrabrovo)»;
  • lodní přechod «Kaliningrad» (úseky ve městech Kaliningrad, Baltiysk a Svetly);
  • silniční přechody «Bagrationovsk», «Gusev», «Mamonovo (Gzhekhotki)», «Mamonovo (Gronovo)», «Morskoye», «Pogranichny», «Sovetsk», «Chernyshevskoye»;
  • železniční přechody «Mamonovo», «Sovetsk».

Občané, kteří získali elektronická víza RF pro návštěvu Kaliningradské oblasti, mají právo pobývat a pohybovat se pouze na území Kaliningradské oblasti. Vstup s takovými vízy do zbytku území Ruské federace za účelem tranzitní dopravy do Kaliningradské oblasti nebo výstupu z ní, včetně letišť v režimu přímého spojení, není možný.

Elektronická víza RF pro návštěvu města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti platí pro vstup do Ruské federace a výstup z Ruské federace pouze přes následující hraniční přechody přes státní hranici Ruské federace, které se nacházejí na území města Petrohrad (Sankt-Petěrburg) a Lenigradské oblasti:

letištní přechod «Sankt-Petěrburg - "Pulkovo (Пулково)"»;

  • lodní přechod «Sankt-Petěrburg - "Vysock (Высоцк)", "Bolšoj port Sankt-Petěrburg (mořský přístav) (Большой порт Санкт-Петербург /морской вокзал/)", "Passažirskij port Sankt-Petěrburg (Пассажирский порт Санкт-Петербург)";
  • silniční přechody «"Ivangorod (Ивангород)", "Torfjanovka (Торфяновка)", "Brusničnoje (Брусничное)", "Svetogorsk (Светогорск)"»;
  • hraniční přechod pro chodce «"Ivangorod (Ивангород)"».

Občané, kteří získali elektronická víza RF pro návštěvu města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti, mají právo pobývat a pohybovat se pouze na území města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti. Vstup s takovými vízy do zbytku území Ruské federace za účelem tranzitní dopravy do města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti nebo výstupu z ní, včetně letišť v režimu přímého spojení, není možný. 

Zdroj: MZV ČR

Elektronické podání žádosti o vízum do Ruska zde:

Žádost o vízum (objednávku) vytvoříte postupným zadáváním potřebných údajů formou výběru z nabídky níže. 

Uvedené ceny jsou vč.DPH. Za tyto ceny ZÍSKÁTE VÍZUM bez jakýchkoliv dalších poplatků.